Impact van de elektronische industrie in ontwikkelde landen

Een van de opkomende industrie in de wereld is de elektronica-industrie. Deze sector, ontstaan ​​in de 20e eeuw, domineert de economische wereld van de wereld gedurende de laatste paar decennia. De meeste ontwikkelde landen hebben een expansieve elektronische industrie die aanzienlijk heeft bijgedragen aan de groei van de economie van het land. Sommige van de economieën van de grote wereld, zoals China, Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten, kunnen een aanzienlijk deel van hun vermogen toeschrijven aan de elektronische sector. Er zijn nog andere voordelen die deze landen hebben opgedaan in deze sector.

Een van de grootste voordelen van de elektronische industrie voor veel landen is het scheppen van werkgelegenheid. Vanwege een groot aantal elektronische productiebedrijven werken een aanzienlijk aantal bekwame en ongeschoolde personen in deze bedrijven. Mensen werken in verschillende afdelingen, zoals elektronica assemblage, als assemblers, afdelingen voor afvalbeheer en andere traditionele afdelingen zoals boekhouding, financiën, human resources en marketing. Hierdoor is het probleem van de werkloosheid in deze landen uitgeroeid.

Het tweede voordeel dat dergelijke landen hebben behaald, is een verhoogde export van elektronische producten naar de ontwikkelingslanden in het Midden-Oosten, Oost-Europa, Zuid-Amerika, Azië en Afrika. Verhoogde export heeft het inkomen verhoogd en tegelijkertijd de betalingsbalans in de internationale handel vergroot. Deze landen kunnen net zo goed toegang krijgen tot de producten die ze niet hebben in de landen waar ze elektronische producten exporteren. Hun bruto binnenlands product blijft toenemen en hun invloed op wereldschaal is duidelijk.

De groei van de elektronicasector in de ontwikkelde landen heeft er ook voor gezorgd dat andere industrieën groei en expansie hebben ervaren. Mensen hebben moderne elektronische apparaten, zoals computers, mobiele telefoons en slimme televisietoestellen. Deze apparaten zijn voordelig in sociale en economische aspecten. Mensen in het bedrijfsleven kunnen computers gebruiken om hun activiteiten te verbeteren en bedrijfsrecords op te slaan. Deze innovaties verhogen de efficiëntie en effectiviteit en verhogen tegelijkertijd de productie in deze organisaties.

Niettemin moet worden vastgesteld dat de opkomst en groei van de elektronicasector een aantal negatieve gevolgen heeft gehad voor de ontwikkelde landen overal ter wereld. Een van de belangrijkste uitdagingen die deze landen ervaren, is het beheer van elektronisch afval. Met de toegenomen productie van elektronische producten is er sprake van een evenredige toename van elektronisch afval. Mensen leggen hun oude elektronische gadgets af voor nieuwe. Dit heeft geleid tot verhoogde milieuvervuiling. Er zijn echter enkele nieuwe strategieën om de toenemende hoeveelheid elektronisch afval, zoals recycling, aan te pakken.

Het andere negatieve aspect dat de ontwikkelde landen ervaren, is een overmatige afhankelijkheid van de elektronicasector voor de groei van hun economieën. Een te grote afhankelijkheid van de elektronische industrie heeft bijgedragen tot de ineenstorting van de traditionele industrieën zoals landbouw, horeca, banken en financiën en detailhandel. Verwaarlozing van andere industrieën betekent dat deze landen andere producten en diensten moeten importeren. De neiging om andere producten te importeren kan een nadelige invloed hebben op de economische groei van een land. Dit wordt momenteel gezien in Zuid-Korea, waar het land elektronica exporteert maar andere goederen moet importeren.

Related posts

Leave a Comment